Cjenik

C J E N I K

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretninaAgencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene
Najviša ukupna provizija Po dogovoru
Najniža ukupna provizija 6 %
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 3 % , ali ne manje od 1.000 EUR po srednjem
tečaju HNBa na dan plaćanja
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3 % , ali ne manje od 1.000 EUR po srednjem tečaju HNBa na dan plaćanja
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

3 %
ZAKUP I NAJAM


IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75 % - Minimalno
100 % - Za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150 % - Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više


UNAJMLJIVANJE I ZAKUP- provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75 % - Minimalno za najam
100 % - Minimalno za zakup
100 % - Za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150 % - Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
PDV se obračunava na cijenu!


Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje, te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 30 EUR.